Nieuwbouw EHMF

Onderstaand, het chronologische overzicht van de nieuwbouw voor EHMF sinds 2010.

Deze presentatie bied een overzicht van de besteding van de gelden die alle donateurs (groot en klein) bij elkaar hebben gebracht.
Bij deze nogmaals hartelijk dank aan eenieder die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen.

 • 2010: Eerste ontwerp obv Programma van Eisen EHMF
 • 2010: Afstemmen met Manmita. Vlnr Jacqueline Soglet, Jo Bronckers en oprichtser van EHMF Manmita Lafontant
 • 2010: Aankoop 2,5 Hectare terrein in Beudet - Croix des Bouquets. Vlnr: verkoper terrein, Rolande, Manmita en Frero Lafontant, Elly Holten en Jo Bronckers
 • 2010: Terrein nog volledig dichtbegroeid constateren Elly Holten en Frero Lafontant
 • 2010: Kadastrale check bij aankoop via een landmeterkaart uit 1957
 • 2011: Tweede ontwerp obv landmeterkaart
 • 2011: Bouwvergunning aanvragen bij het gemeentehuis
 • 2011: De burgemeester van Croix des Bouquets zegt alle medewerking toe. Vlnr: Rolande Lafontant, Hans Buijs, Rosemarie Lafontant, de burgemeester van Croix des Bouquets en Jo Bronckers
 • 2011: Intussen druk bezig een lokaal netwerk op te bouwen. Vlnr hier Hans Buijs samen met de Nederlandse honorair consul in Haiti, dhr Rob Padberg
 • 2012: Derde en definitieve ontwerp omdat na aankoop de terreinafmetingen drastisch bleken te zijn veranderd
 • 2012: 300 meter toegansgweg nog onbegaanbaar + Terrein buren in Beudet volledig ommuurd
 • 2012: Onderhandelingen met diverse contractors in Haiti. Vlnr Pascal van Slingerland, Hans Buijs, Bart Valkneburg, Serge Lafontant en Marc de Gier
 • 2012: Start grondverbeteringswerkzaamheden, te beginnen bij 300 meter toegangsweg
 • 2012: Vervolgens grondverbetering bouwterrein met zwaar materieel
 • 2012: Inmiddels zijn in Nederland de prefab-gebouwen gereed voor verscheping naar Haiti
 • 2012: En in Belgie is de geprepareerde electra-container gereed voor verscheping maar Haiti
 • 2012: 24-uurs bewaking op het bouwterrein in Beudet - Croix des Bouquets
 • 2013: Verscheping containers en inklaring in Haiti verloopt soepel, begin januari arriveren de containers op het bouwterrein
 • 2013: Intussen wordt op de bouwplaats de laatste hand gelegd aan het storten van funderingen
 • 2013: En zijn de contouren van de aanstaande bebouwing al zichtbaar. Op de achtergrond de nieuwbouw van de nieuwe buren van EHMF
 • 2013: Tijd om de containers te ontladen
 • 2013: Een helse klus in de brandende zon, maar gelukkig zijn er genoeg helpdende handjes uit de omgeving
 • 2013: De monatge van het eerste huis door de Haitiaanse bouwvakkers
 • 2013: Onder leiding van meewerkend voorman Bart Valkenburg
 • 2013: Zodat al snel de contouren van de eerste woning zichtbaar worden
 • 2013: De Haitiaanse aannemer begrijpt intussen het systeem en gaat voortvarend verder
 • 2013: Waardoor de overige woningen al snel volgen
 • 2013: Alle gebouwen kennen dezelfde bouwsystematiek
 • 2013: Vervolgens kan de tegelzetter de vloerafwerking ter hand nemen
 • 2013: In het school / restaurantgebouw ontsaan zo ruime en frisse lokalen
 • 2013: Intussen wordt ook druk gewerkt om de electriciteitsvoorziening voor elkaar te krijgen
 • 2013: De electra-container is in juni gereed. Eigen energievoorziening is een feit!
 • 2013: In september zijn alle gebouwen op de electra aangesloten, afkomstig uit de eigen electriciteits-container.
 • 2013: In september zijn alle gebouwen op de electra aangesloten, afkomstig uit de eigen electriciteits-container
 • 2013: Jo Bronckers en Evelyne Holten kunnen tijdens hun bezoek in spetember constateren dat de werkzaamheden tot dusverre naar tevredenheid zijn uitgevoerd
 • 2013: Water- en rioleringsleidingen arriveren om te worden aangelegd
 • 2013: De loodgieter in actie, onder toeziend oog van de terreinbewaking
 • 2013: De 70 meter diepe waterput wordt vakkundig geinspecteerd door Pascal van Slingerland en Jo Bronckers
 • 2013: Net zo als de watertanks die straks nog boven op de watertoren moeten worden geplaatst
 • 2013: De watertoren nadert ook zijn voltooiing, er hoeven alleen nog solar-panelen tegen aan gemonteerd te worden ter voeding van de waterpomp en de watertanks moeten er nog op
 • 2013: Waar ooit de hoge bossages stonden….gaat EHMF haar nieuwe toekomst tegemoet met voldoende ruimte voor de kinderen, eigen landbouw en veeteelt op de voorgrond
 • 2013: En ondertussen spreken Jo Bronckers en Evelyne Holten de afrondende werkzaamheden en aanstaande verhuizing door met Rolande en Serge Lafontant van EHMF