Stichting Vrienden van Haïti gestopt, we blijven vrienden van Haïti!

Stichting Vrienden van Haïti is in de periode 2010 – 2018 actief geweest om direct bij te dragen aan een betere toekomst voor de kinderen van “Enfants Haitien Mon Frère  (EHMF).

Na de verwoestende aardbeving in 2010 hebben alle ‘Vrienden van Haïti’ snel actie ondernomen en een plan ontwikkeld en tot uitvoering gebracht om nieuwe huisvesting te regelen.

Ga naar Nieuwbouw EHMF voor een impressie.

Omdat met de oplevering, en een aantal modificaties en onderhoud een aantal jaren na de oplevering de doelstelling die stichting Vrienden van Haiti (zie doelstellingen) is ingevuld heeft het bestuur in 2018 besloten de stichting ca. 8 jaar na oprichting, per 31-1-2019 te ontbinden.

U kunt EHMF nog op diverse wijzen steunen, u kunt hiervoor direct naar www.ehmf.net

Indien u nog vragen heeft kunt u het voormalig bestuur bereiken via het email adres: info@vriendenvanhaiti.nl